Programit EJA Kosovë i shtohen edhe pesë organizata të shoqërisë civile

Edhe pesë organizata të shoqërisë civile, ju shtuan sot programit EJA Kosovë, të cilat janë përkrahur përmes Granteve të vogla për projekte, duke përmbyllur kështu ciklin e fundit të këtyre granteve për këtë edicion.

Organizatat: Climate Awareness Association, Reconciliation Empowering Communities, D3 Youth/EcoZ, Instituti Kosovar për Logopedi dhe The Library Project Kosova do të zbatojnë projektet e tyre në komunat: Deçan, Gjakovë, Istog, Klinë, Rahovec, Mitrovicë, Mitrovicë e Veriut, Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Kaçanik, Ferizaj, Vushtrri dhe përgjatë muajve në vijim do të synojnë të ndikojnë në krijimin e mundësive të reja për pjesëmarrje më të madhe qytetare rreth çështjeve të ndryshme publike.

Projektet janë të orientuara kah fushat tematike që përfshijnë: adresimin e ndryshimeve klimatike, bashkëpunimin ndëretnik të të rinjve, tranzicionin e drejtë të energjisë, përmirësimin e komunikimit dhe përfshirjen e fëmijëve me vështirësi në të folur si dhe zhvillimin e të kuptuarit të leximit tek fëmijët dhe të rinjtë në Kosovë.

Pas nënshkrimit të kontratave, organizatat e përkrahura patën mundësi të informohen lidhur me procedurat administrative të zbatimit të grantit, në një sesion informues që u mbajt për këtë qëllim.

Angazhimi për Veprim të Përbashkët (EJA Kosovë) është program i KCSF-së, i cili përkrahet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Suedia.