PLANI TENTATIV PËR THIRRJET E KCSF-SË PËR APLIKIME 2021

Për detaje më të hollësishme dhe vegëzat lidhur me thirrjet e hapura, mund t’i gjeni në dokumentin më poshtë.