KCSF SHPALL EDICONIN E TRETË TË PROGRAMIT EKZEKUTIV NË BASHKËPUNIM ME KOLEGJIN E EUROPËS

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) shpallë Programin Ekzekutiv që do të mbahet në bashkëpunim të ngushtë me Kolegjin e Europës me temë “Shoqëria Civile në procesin e Integrimit Europian”, i cili do të mbahet në 2-4 tetor 2019 në Prishtinë.

Ky program i veçantë 3-ditor synon ekzekutivët e nivelit të lartë të organizatave të shoqërisë civile në vendet e Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë Shqipërinë, Bosnje Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Serbinë.

Shihni materialet e mëposhtme për të aplikuar.

PËRKRAHUR NGA: