FTESË PËR SESIONE INFORMUESE PËR THIRRJET PËR PROPOZIME TË ZYRËS SË BE-SË

Zyra e BE-së në Kosovë ka lansuar tri thirrjeve për propozime në kuadër të Programit për përkrahjen e Shoqërisë Civile dhe Skemës së Granteve për Shoqërinë Civile për veriun fton organizatat e shoqërisë civile për të aplikuar me projekt propozimet e tyre.

Në këtë kontekst projekti TACSO në bashkëpunim me Zyrën e BE-së në Kosovë dhe KCSF, Qendrën e mbështetur nga TACSO organizon sesione  informuese për këto thirrje. Fesën dhe detajet mund t’i gjeni në linkun: http://kcsfoundation.org/?page=2,6,395.