FTESË PËR SESION INFORMUES – THIRRJE PËR APLIKIM PËR GRANTET OPERATIVE TË BE-SË

Zyra e BE-së në Kosovë ka lansuar Thirrjen për aplikim për grantet operative, duke ftuar organizatat e shoqërisë civile të aplikojnë me programet e tyre vjetore të punës për 2016.

Në këtë kontekst projekti TACSO në bashkëpunim me Zyrën e BE-së në Kosovë dhe KCSF, Qendrën e mbështetur nga TACSO, organizon sesion  informues për këtë thirrje. Ftesën dhe detajet mund t’i gjeni në linkun: http://kcsfoundation.org/?page=2,6,403#.VcHNbfmqpBc.