FTESË PËR KUOTIM TË ÇMIMIT – ANKETAT ME ORGANIZATA TË SHOQËRISË CIVILE DHE HISEDARË TË JASHTËM – RISHPALLJE

KCSF fton Operatorët Ekonomikë të aplikojnë për Kuotim të Çmimit për Anketat me organizata të shoqërisë civile dhe hisedarë të jashtëm – Rishpallje.Të gjitha informatat e detajuara të kërkesës, së bashku me formularët e nevojshëm për t’u plotësuar, mund t’i gjeni më poshtë në dosjen e plotë të tenderit.

Ofertat duhet të dërgohen me email në tender@kcsfoundation.org duke specifikuar numrin e referencës RFQ 07/2022 në subjektin e e-mailit. Ofertat e dërguara pas afatit dhe ato që nuk përkojnë me kërkesat dhe format përkatëse nuk do të shqyrtohen.

Afati i fundit për dërgim të ofertave është data 12 janar 2023, ora 14:00.

Të gjitha informatat e detajuara, përfshirë formularët që duhen plotësuar, mund të shkarkohen nga vegëzat më poshtë.