FONDI KANADEZ PËR NISMA LOKALE (CFLI) 2017-2018 – THIRRJE PËR APLIKIM

Shpallja është e publikuar vetëm në gjuhën angleze. Për shpalljen e plotë dhe dokumentet e nevojshme, klikoni këtu.