FONDI KANADEZ PËR NISMA LOKALE (CFLI) 2015-2016 – PROJEKTET E PËRKRAHUARA

Lajmi për projektet e përkrahura nga Ambasada Kanadeze përmes Fondit Kanadez për Nisma Lokale (CFLI) 2015-2016, është vetëm në gjuhën angleze. Për listën e plotë të projekteve dhe informata të tjera, ju lutemi vizitioni linkun: http://kcsfoundation.org/?page=2,6,412.