FONDI KANADEZ PËR INICIATIVA LOKALE (CFLI) 2019-2020 – PROJEKTET E PËRKRAHURA

Shpallja është e publikuar vetëm në gjuhën angleze. Për shpalljen e plotë dhe dokumentet e nevojshme, klikoni këtu.