Akademia për Udhëheqësi në Komunitet, thirrje për aplikim për trajnim të trajnerëve