Të fundit

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) fton kompanitë që mund të furnizojnë dhe dorëzojnë 12 laptopë të rinj dhe 12 monitorë të rinj për stafin e KCSF-së për sigurimin e kushteve optimale të punës. Kjo Ftesë për Tender është e hapur për të gjithë tenderuesit e kualifikuar siç përshkruhet në Ftesën për Tender. Tenderuesit e

Shiko më shumë