Të fundit

Ka diplomuar gjenetara e tetëmbëdhjetë e Shkollës për Integrim Europian. Pjesëmarrësit e përzgjedhur, pas vijimit të trajnimeve dhe pas iu nënshtruan testit përfundimtar, përmbyllën punimet e shkollës për vitin 2015. Në kuadër të punëtorive të mbajtura, pjesëmarrësit u njohën nga afër me BE-në si koncept, historikun e zhvillimit, strukturën organizative, institucionet dhe perspektivën e BE-së

Shiko më shumë