“KCSF është njëri nga donatorët që besoi në kapacitetin tonë për të ofruar. Ata na kanë mbështetur përmes skemave dhe projekteve të ndryshme. Falë tyre, ne ishim në gjendje të arrijmë grupe të margjinalizuara të shoqërisë sonë në zonat rurale – gratë mësuan se si të përmirësonin cilësinë e qumështit dhe frutave, komunitetet shqiptare dhe serbe u bashkuan në përpunimin e qumështit të dhisë dhe përfaqësuesit e të rinjve që punonin në bujqësi fituan shkathtësi të reja për t’i ndihmuar ata gjejnë punë në bujqësi. Tani po punojmë së bashku për rritjen e kapaciteteve të bizneseve në bujqësi dhe të fermerëve në lidhje me implikimet praktike të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit në jetën e tyre të përditshme.”

-Zenel Bunjaku
Drejtori Ekzekutiv i Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës (IADK)