Peizazhi i shoqërisë civile në Ballkanin perëndimor ka të bëjë sa me ekspertizën, po aq dhe me prezantimin tuaj. KCSF-ja arrin t’i shkëlqejë në të dyja, duke u paraqitur si një organizatë e fortë dhe e ditur me një rrjet të gjerë kontaktesh. Pothuajse gjithmonë mund të mbështeteni tek ta, që të njihni dikë që mund t’ju nevojitet për avokim. Ata kanë arritur në mënyrë të pakontestueshme të ndërtojnë pozicionin e tyre në të gjithë rajonin, dhe unë i shoh patjetër si një nga tre organizatat kryesore në Ballkanin perëndimor sot. Vetë ekzistenca e tyre sot është një vlerë e shtuar për organizata të ngjashme në rajon, vetëm për shkak të dhënies së një shembulli të mirë

-Tina Divjak
Kryesuese e Bordit të Rrjetit Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile dhe ish Kryetare e CNVOS sllovene