Unë e shoh KCSF-në si një nga organizatat kryesore që ka shtyrë zhvillimin e proceseve kyçe politike dhe shoqërore në Kosovë dhe kontributi i saj ishte veçanërisht i dukshëm në periudhën e hershme të pasluftës. Që në fillim, kur njerëzit as nuk e dinin konceptin e shoqërisë civile, ajo kishte një karakter shumë edukativ. KIPRED, instituti i parë i ekspertëve në Kosovë i themeluar pas luftës, doli nga KCSF pas disa vitesh punë nën ombrellën e tij. KCSF-ja e sotme ka evoluar, duke krijuar një ekspertizë shumë të sofistikuar që tani është në gjendje të mbikëqyrë punën e qeverisë, të shtyjë agjenda të ndryshme legjislative apo edhe të kontribuojë në proceset integruese në BE. Me njohuritë e tyre të thella për BE-në, ata arritën ta përkthejnë retorikën evropiane në veprime konkrete, në mënyrë që ta përgatisin më mirë Kosovën për rrugën përpara.

-Lulzim Peci
Drejtor Ekzekutiv i KIPRED-it dhe ish-ambasador i Kosovës në Suedi, Drejtor ekzekutiv i KCSF nga 1999 – 2003