“KCSF ka kaluar nëpër një sërë momentesh kritike që do të kishin shpërbërë lehtësisht shumicën e organizatave të shoqërisë civile. Por aftësia e tyre për të përmirësuar vazhdimisht kapacitetin e tyre institucional gjatë një periudhe 20-vjeçare, në shërbim të shoqërisë civile dhe fuqizimit të saj, është një dëshmi e qëndrueshmërisë së tyre.”

-Luan Shllaku
Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur