“Lions Club Istogu” përmes grantit të vogël është duke punuar me fëmijët e komunës së Pejës, Istogut dhe Klinës me qëllim që të përfshijë praktika antidiskriminuese në gjashtë shkolla duke punuar në përfshirjen e nxënësve romë, egjiptian e ashkali, dhe fëmijëve me nevoja të veçanta në këshillat e nxënësve të atyre shkollave. Afro 500 nxënës dhe mbi 100 mësimdhënës të shkollave kanë marrë informacionet e duhura mbi temën e diskriminimit dhe përjashtimit social.

Ky grant përkrahet përmes Programit të KCSF-së, EJA Kosovë, i cili përkrahet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Suedia.

-Lions Club Istogu
Programi Eja Kosovë