Zanafilla e bashkëpunimit ndërmjet shoqërisë civile dhe qeverisë ka ndodhur rreth 15 vjet më parë kur kemi filluar bashkëpunimin tonë me KCSF-në. Ata ishin në krye të të gjitha nismave të mëdha për të forcuar marrëdhëniet mes këtyre dy aktorëve. Unë isha personi i parë i mandatuar nga qeveria për të rritur këtë bashkëpunim. Ata ishin një dritare në shoqërinë civile. Së bashku kemi bërë gjëra të mrekullueshme. Konsultimet publike janë një nga format më demokratike të pjesëmarrjes qytetare në çdo vend – Kosova i ka ato. Është edhe më progresive dhe më pjesëmarrëse ta kemi atë proces në një platformë digjitale – Kosova e ka. I vetmi vend tjetër në rajon që mund ta posedojë të njëjtën gjë? Kroacia, anëtare e BE-së. Vetëm në vitin 2017, kur filloi platforma online, u konsultuan nga publiku 247 dokumente të ndryshme – ligje, politika, strategji, udhëzime administrative. Kjo është një nga gjërat më të mira që ka dalë nga bashkëpunimi ynë me KCSF-në. Kjo rriti jashtëzakonisht përgjegjshmërinë dhe transparencën institucionale dhe solli një ndryshim në politikëbërje. Ne po punojmë që qytetarët t’i bëjmë partnerët tanë në vendimmarrje për çështjet kombëtare. Ne po ndërtojmë shoqërinë tonë demokratike

-Habit Hajredini
Drejtor i Zyrës për Qeverisje të Mirë në Zyrën e Kryeministrit