KCSF-ja është bërë shumë e rëndësishme në promovimin e objektivave që ne i ndajmë – një shoqëri civile e pavarur, pluraliste, e qëndrueshme dhe e fortë, si dhe pjesëmarrjen e grave dhe të rinjve. Ata kanë një rol në këtë kontekst – janë pjesë e një shoqërie civile pluraliste, ndërkohë që janë një agjent i rëndësishëm në avokimin dhe promovimin e reformave – dhe kjo është arsyeja pse ne i mbështesim ata.

-Goran Paulsson
Shef i Bashkëpunimit për Zhvillim me Ambasadën Suedeze në Kosovë deri në gusht 2018