Programi i granteve të BE-së 2016 – 2018

Grantistët e Programit të BE-së

Grantistët e Programit të BE-së
Emri i organizatësTitulliInstrumentiShuma (në euro)Kohëzgjatja (në muaj)Viti i fillimitRajoniProgrami
Women for Women International "Gratë: Qytetare aktive" € 19,379.85122016KosovëEUOK
NGO AKTIV "Rritja e pjesëmarrjes së OSC serbe në punë dhe Monitorimi i Komisioneve Parlamentare" € 17,678.1692016KosovëEUOK
Kosovo Center for Business Support (KCBS) "Fuqizimi Ekonomik i Gruas, Avancim i Shoqëris Kosovare" € 17,290.00122016KosovëEUOK
Association of Paraplegic and Children Paralysis Persons of Kosovo HandiKos "TË TAKOHEMI KUDO” € 19,422.24122016KosovëEUOK
George Williams Youth Association in Kosovo (GWYA) "Community Leadership" € 15,234.00122016KosovëEUOK
OJQ KOHA "Politika Publike me Pjesëmarrje Aktive të Publikut" € 19,659.61132016KosovëEUOK
Lets Do It Peja “Llogaridhënia për kornizat mjedisore komunale” € 19,870.00102016KosovëEUOK
Shoqata e të Verbërve të Kosovës (SHVK) "Fuqizojmë të Drejtat Ligjore të Personave të Verbër përmes avokimit në nivel lokal” € 19,884.5892016KosovëEUOK
OJQ Integra "Aksione avokuese në nivel lokal përmes aktivizimit qytetar" € 19,956.3082016KosovëEUOK
7Arte "Fuqizimi i komunitetit mitrovicas drejt hartimit te Planit Zhvillimor Komunal" € 19,960.94122016KosovëEUOK
Iniciativa Gracanica`s për Zhvillim të Qëndrueshëm (GIOR) "Fushata për zhvendosjen e tregjeve të paligjshme blegtorale nga qendra e Graçanicës" € 11,331.36122016KosovëEUOK
Handikos - Vushtrri "Së bashku mund ta bëjmë ndryshimin" € 14,344.8082016KosovëEUOK
Omladinski edukativni klub Sinergija "Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e vendimmarrjes në komunat Mitrovicë e Veriut dhe Zveçan" € 18,777.24142016KosovëEUOK
Network of Peace Movement (NOPM) "Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politike bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave" € 19,995.00132016KosovëEUOK
The Organization of Persons with Physical Disabilities Handikos – Prishtinë. "More representation for persons with disabilities" € 19,267.44122016KosovëEUOK
Junior Chamber International Mitrovica (JCI Mitrovica) "Siguria në Shkolla" € 11,714.2982017KosovëEUOK
Klubi Dëshira "Mund të Bëhem Shembull i Mirë" € 11,832.41102017KosovëEUOK
Let’s Do It Kosova "Let’s Do It Legal" € 11,842.6882017KosovëEUOK
Rrjeti i Radiove për te Drejtat e Njeriut - RDN "Radio programet “Watchdog” për një qeverisje lokale te të përgjegjshme dhe transparente " € 11,195.5942017KosovëEUOK
Iniciativa për Integrimin e Komuniteteve – (IPIK) "Avokimi për të drejta të barabarta të grave dhe vajzave në Komunën e Dragashit" € 11,971.20102017KosovëEUOK
Civil Development Organization (CDO) "Sfidat e Trajtimit të Ndërtimeve pa Leje" € 11,485.24182016KosovëEUOK
Ekovizioni (EV) "Ambienti për të gjithë" € 11,919.6072017KosovëEUOK
Shoqata e Personave me Aftësi të Kufizuar “Handikos” Drenas "Aftësia e Kufizuar në Politikat Lokale" € 11,634.1782017KosovëEUOK
OJQ Iniciativa Qytetare Skenderaj (IQS) “Fuqizimi i pjesëmarrjes në vendimmarrjen lokale në komunën e Skenderajt” € 11,909.4462017KosovëEUOK
KAND - Qendra për Zhvillim Social dhe Kulturor "F - empower" € 8,105.0072017KosovëEUOK
OJQ Me dorë në zemër “Prioritizimi i brengave të qytetarëve dhe avokimi për zgjidhjen e tyre tek zyrtarët komunal në Mitrovicë ” € 11,175.1252017KosovëEUOK
OJQ Mlada i sportska Gracanica – Omladina napred “Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e vendimmarrjes në Komunën e Graçanicës” € 9,941.4882017KosovëEUOK
New Social Initiative NSI "Iniciativa për ndryshim!" € 11,914.5882017KosovëEUOK
Organizata e personave me distrofi muskulare Ferizaj OPDMF “Fokusimi në aftësitë, rritja e punësimit tek personat me aftësi të Kufizuara në Ferizaj” € 11,210.0072017KosovëEUOK
Qendra Kreative Cermjan. “Mos Hesht” € 11,865.7752016KosovëEUOK
VKBIK "Aktivizmi i të rinjve për vendimmarrje më të mirë" € 11,606.4452017KosovëEUOK
Të Bashkuar për Kafshët “Fëmijët për Kafshët” € 11,395.8872017KosovëEUOK
Raise Your Hand For Help “Aktivizmi Qytetare Rome, Ashkanlinje dhe Egjiptian Te Fushe Kosoves” € 11,429.4062017KosovëEUOK
BLLOQET E NDËRTIMIT PËR SUKSES (BEN) “Stop Bullizmit ne Kosove” € 11,935.1272017KosovëEUOK
Fondacioni Jeshil “Klasat në Natyrë: edukim i bazuar në kompetenca dhe jetesë më të shëndetshme në Kosovë” € 11,996.7562017KosovëEUOK