Programi i granteve të Luksemburgut për shoqëri civile 2017 – 2021

Grantistët e Programit të granteve të Luksemburgut për shoqëri civile

Grantistët e Programit të granteve të Luksemburgut për shoqëri civile
Emri i organizatësTitulliInstrumenti Shuma (në euro)Kohëzgjatja (në muaj)Viti i fillimitRajoniProgrami
Sbunker “TruAktiv” € 148,225.20242018KosovëLUX
Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës - IADK “Ngritja e kapaciteteve profesionale të të rinjëve në sektorin e bujqësisë” € 141,767.32242018KosovëLUX
Peer Educators Network – PEN "Social Act" € 142,012.47182018KosovëLUX
EC Ma Ndryshe "AktRural (RuralAct) – aktivizmi i të rinjve në zonat rurale të Kosovës" € 149,194.64222018KosovëLUX
IPKO Foundation "Edukimi për punësim - E në katror " € 171,379.24232018KosovëLUX
RIT Kosovo (A.U.K) College – Instituti për Trajnime dhe Zhvillim - TDI "Youth Career IT Pathway-YCIP" € 170,515.18232018KosovëLUX
DokuFest "FILMI DHE MEDIA FAKTIKE" € 138,598.66222018KosovëLUX
Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMShK) “Raportimi i drejtë në mediat e shkruara dhe ato online” € 41,999.56242018KosovëLUX
Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet (ÇOHU) “Monitorimi i mediave online” € 38,052.84242018KosovëLUX
Kosovo Glocal (Kosovo 2.0) “Fuqizimi i gjeneratës së re të gazetarëve kosovarë” € 115,953.70202018KosovëLUX
Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) “Raportimi i Saktë dhe Etik në Gazetarinë Online dhe Televizive” € 34,897.04242018KosovëLUX
Crno beli svet (CBS) “Zhvillimi i gazetarisë hulumtuese të gazetarëve të cilët raportojnë në gjuhën serbe në Kosovë” € 31,781.96182018KosovëLUX
Fondacioni Shtatëmbëdhjetë "INFRARED" € 14,995.3872019KosovëLUX
OJQ " Qendra për të drejtën e komuniteteve pakicë" " Ekipi i Edukimit Rinor - YES" € 14,330.3272019KosovëLUX
Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime- SIT "Punëtorët e rinjë për njerëz te rinjë" € 14,977.9662019KosovëLUX
BRAN – Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur “ Avancimi i të rinjëve të komuniteteve Ashkali, Egjiptian dhe Rom për punësim ” € 14,998.5082019KosovëLUX
VKBIK “Merri gjërat në duart tuaja” € 14,065.1062019KosovëLUX
Community Development Institute - CODE "Të hyra përmes internetit – e ardhmja e vetëpunësimit" € 10,876.2462019KosovëLUX
Rrjeti i Radiove për të Drejtat e Njeriut - RDN “Fuqizimi i te rinjve në proceset e vendimmarrjes dhe politikë bërjes” € 14,100.0062019KosovëLUX
Community development and empowerment (CD&E) "Ngritje profesionale dhe praktik në punë për të rinj " € 14,998.52102019KosovëLUX
Qendra për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore “Të rinjtë - vullnetarë për ndryshim pozitiv” € 14,997.4962019KosovëLUX
Këshilli Lokal i Veprimit Rinor Graçanicë “Riaktivizimi i rinisë” € 14,715.04122019KosovëLUX
AGROMEDICINË “Përkrahja e vajzave të reja për punësim nëpërmes prodhimtarisë organike” € 9,159.4862020KosovëLUX
Shoqata e Rrobaqepsisë “Bardha” "Përmirësimi dhe mbështetja e integrimit të pakicave dhe grupeve të margjinalizuara, në veçanti grave dhe vajzave të reja në tregun e punës" € 9,976.7462020KosovëLUX
Community development and empowerment (CD&E) "Ngritje profesionale dhe praktik në punë për të rinj 2" € 9,988.0562020KosovëLUX
OJQ Aletro “Të rinjtë në veprim” € 9,992.1662020KosovëLUX
Shoqata për Mbështetjen e Punësimit të Personave me Aftësi të Kufizuara (FENIKS) “Trajnime profesionale për tregun e lirë të punës te personave të verbër dhe me aftësi të tjera të kufizuara” € 9,868.8052020KosovëLUX
ShPPP “Bjeshkët e Rugovës” Pejë "“Të jetohet nga Pyjet - Nxitje për vetëpunësim përmes vjeljes dhe grumbullimit të Produkteve jodrunore pyjore (PJDP) dhe Bimëve Mjekësore Aromatike (BMA)”" € 9,555.2662020KosovëLUX
Unioni “Forca e Gruas Kosovare” “Aftësim i të rinjve për punësim në prodhim” € 9,992.1662020KosovëLUX
Association for Sustainable Tourism Development - ASTD “Çiklizmi Malor Brezovica” € 1,728.2712020KosovëLUX
Tourism and Marketing Institute -TMI “Promovimi i vetëpunësimi tek femrat punëkërkuese përmes turizmit në Komunën e Shtërpcës” € 9,915.0652020KosovëLUX
Center for Women's Development Organization, CWD "Rinia – Promovuesit e ndryshimeve sociale në nivelin lokal” € 8,080.0862020KosovëLUX
Kosova’s Organisation of Medical Students - KOMS “Shkolla për Doktorë të Rinj” € 9,999.8732020KosovëLUX