Grantet për vullnetarizëm

Grantistët e Projektit të EURC

Grantistët e Qendrës së Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë- EURC
Emri i organizatësTitulliInstrumentiShuma (në euro)Kohëzgjatja (në muaj)Viti i fillimitRajoniProgrami
RENESANSA"Vullnetarizmi në Race for the Cure 2022"Grant për vullnetarizëm49303 muaj2022KosovëEURC
Klubi i Etikes Universiteti I Prishtines (Iniciativë e paregjistruar)''Shëndeti mendor i studentëve gjatë periudhës së provimeve''Grant për vullnetarizëm47557 muaj2022KosovëEURC
OJQ Poslovno Savetodavni Centar Mitrovica Sever (PSCMS)''Promovimi i vullnetarizmit në veri të Mitrovicës''Grant për vullnetarizëm40306 muaj2022KosovëEURC
Individual - Gentione Gigollaj - Shalaj“Mësimdhënia mbëshetëse përmes punës vullnetare për fëmijët me aftësi të kufizuar "Grant për vullnetarizëm49506 muaj2022KosovëEURC
OJQ Kosova’s Organization of Medical Students (KOMS)“Shëndetësia është një e drejtë njerëzore”Grant për vullnetarizëm50005 muaj2022KosovëEURC
Shoqata e Pronarëve të Pyjeve Private “Pashtriku” Gjakovë“Dorë për dore me natyrën"Grant për vullnetarizëm4899.9615 muaj2022KosovëEURC
OJQ AgromedicineGrant për vullnetarizëm48507 muaj2022KosovëEURC
OJQ Pika“Ruaje ambientin, ruaje ardhmërinë”Grant për vullnetarizëm44808 muaj2023KosovëEURC
OJQ MonumentaGrant për vullnetarizëm2023KosovëEURC
Grant për vullnetarizëm2023KosovëEURC
Grant për vullnetarizëm2023KosovëEURC
Grant për vullnetarizëm2023KosovëEURC
Grant për vullnetarizëm2023KosovëEURC
Grant për vullnetarizëm2023KosovëEURC
Grant për vullnetarizëm2023KosovëEURC