Bëhuni pjesë e trajnimit dy-ditor që do të zhvillohet gjatë muajit prill, i cili ka për qëllim t’iu  pajisë me aftësitë dhe mjetet e nevojshme për t’u përballur me sfidat e shkollës, provimeve dhe presioneve shoqërore. Ky trajnim po organizohet nga grantistët e parë të Akademisë për Udhëheqësi në Komunitet, edicioni në Prishtinë.

Aplikimin mund ta bëni duke plotësuar pyetësorin në vegëzën: https://tinyurl.com/Thyerjaebarrierave

Afati i fundit për aplikim: 14 prill 2024.

Thirrje-per-aplikim-Thyerja-e-BarrieraveDownload