Trajnimi i avancuar dy-ditor për diversifikim të burimeve dhe mbledhje të fondeve

Trajnimi i avancuar ishte niveli i dytë i ciklit të trajnimeve në qëndrueshmërinë financiare të organizatave të shoqërisë civile (OShC), i cili do të përcillet me mentorimin e drejtpërdrejtë të organizatave që do të ofrohet nga ekspertët e CEA.