Thirrje për të gjitha OJQ-të në Kosovë: PËRKRAHJE PËR RRJETËZIM 

Thirrje për të gjitha OJQ-të në Kosovë! 

PËRKRAHJE PËR RRJETËZIM 🌍💼 
 

Zgjeroni ndikimin e organizatës suaj përtej kufijve duke u rrjetëzuar dhe bashkëpunuar me organizata rajonale dhe ndërkombëtare.  

 
Programi EJA Kosovë, përmes Përkrahjes për Rrjetëzim mbështet rrugëtimin tuaj drejt përfshirjes në rrjete të shoqërisë civile në mbarë botën, që do t’ju sjellin ndryshime pozitive në punën dhe ndikimin që do ta keni në fushën ku ju veproni. 

Kush mund të aplikojë? 
-OJQ-të vendore. 

Cilat aktivitete mbështeten? 
-Pagesa e anëtarësisë në rrjetet rajonale/ndërkombëtare; 
-Shpenzimet e transferit bankar. 
 

Të gjitha informatat dhe detajet për aplikim i gjeni këtu: https://bit.ly/3QTqF1B

Përkrahja për Rrjetëzim është pjesë e programit të KCSF-së “EJA Kosovë” për përkrahje të shoqërisë civile që bashkë-financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Suedia. 

#OJQ #PërkrahjapërRrjetëzim #KCSF