Thirrje për organizata të shoqërisë civile, për pjesëmarrje në trajnim bazik për diversifikim dhe ngritje të fondeve