Thirrje për aplikim në trajnimin bazik për diversifikim dhe ngritje të fondeve

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) fton organizatat e shoqërisë civile, grupet joformale dhe aktivistët/et që të aplikojnë për trajnimin bazik një-ditor për diversifikim dhe ngritje të fondeve, i cili zhvillohet në kuadër të Programit për Angazhim Qytetar, një iniciativë pesë vjeçare që zbatohet në partneritet me misionin e USAID në Kosovë.

Formën digjitale për aplikim e gjeni brenda thirrjes, apo edhe në linkun e mëposhtëm. Afati i fundit për aplikim është më 8 tetor 2023.