Të fundit

PËRKRAHJE PËR PËRFAQËSIM   Nëse jeni duke planifikuar të përfaqësoni organizatën tuaj në ngjarje dhe aktivitete në nivel rajonal apo ndërkombëtar, Programi EJA Kosovë ua lehtëson këtë rrugëtim.  Përkrahja për Përfaqësim është një skemë unike e përkrahjes për OJQ-të në Kosovë që ofron përkrahje financiare për përfaqësim jashtë vendit në kongrese, konferenca, seminare, punëtori, simpoziume, festivale, takime

Shiko më shumë