Të fundit

Rrjeti Ballkanik për Zhvillim të Shoqërisë Civile (BCSDN) ka mbi 20 vite që mbledh 13 organizatat më aktive për zhvillim të shoqërisë civile nga 10 vende të Ballkanit, e që së bashku angazhohen për të mbrojtur e zgjeruar hapësirën qytetare në vendet e Ballkanit. Dje u mbajt takimi i Bordit të BCSDN-së i cili udhëhiqet

Shiko më shumë