Të fundit

Në fillim të vitit, Këshilli Ekonomik dhe Social i Bashkimit Europian, si institucion përgjegjës i BE-së për përfshirjen e partnerëve social nga sektori i punëdhënësve, punëmarrësve dhe shoqërisë civile, lansoi pilot projektin e përfshirjes në punën e Këshillit të përfaqësuesëve të këtyre sektorëve nga vendet e zgjerimit të cilat ende nuk janë shtete anëtare të

Shiko më shumë