Ftesë për pjesëmarrje: Takim konsultues online për rregullimin e raportimit të OJQ-ve