Kontakti: vjollca.sllamniku@kcsfoundation.org

Vjollca Sllamniku është Zyrtare e lartë e financave në KCSF. Që nga nëntori 2006 kur ka filluar angazhimin në KCSF, Vjollca ka qenë përgjegjëse për menaxhimin financiar e kontabilitetin e organizatës, ndërsa deri në vitin 2015 gjithashtu ka udhëhequr edhe ekipin e administratës.

Më herët ka punuar si Zyrtare e financave në OJQ ODA (Organizata për aktivitete zhvillimore) gjatë viteve 2003-2006, si dhe në Oxfam GB – Zyra në Kosovë gjatë viteve 1999-2003.