Kontakti: uarda.mehmeti@kcsfoundation.org

Uarda ka  përfunduar studimet në fushën e Data Science dhe Business Analytics në Universitetin e Londrës dhe ka një pervojë pune prej 3 vitesh në fushën e të dhënave si inxhiniere dhe analiste e të dhënave, si dhe hulumtuese e të dhënave. Gjatë kësaj kohe, ajo ka  pasur mundësinë të punoj në projekte të rëndësishme si pjesë e ekipit të USAID dhe MDA.

Përvoja saj  në këto projekte ka zhvilluar një aftësi të veçantë për të analizuar dhe interpretuar të dhënat komplekse, duke përdorur teknika dhe softuerë analitikë të avancuar. Me një vizion të qartë dhe përkushtimin e saj duke ndihmuar në marrjen e vendimeve strategjike dhe ndërtimin e politikave bazuar në të dhëna të sakta dhe të besueshme., eshte gati të sfidoj sfidat e ardhshme dhe të kontribuoj në projekte inovative që kanë një impakt pozitiv në komunitetin tone.