Kontakt: tringa.sefedini@blerta-aliuTringa Sefedini ёshtё studente e Antropologjisё Kulturore nё Universitetin e Prishtinёs . Ajo ka punuar nё projekte tё ndryshme artistike dhe hulumtuese. Ndёr to, digjitalizimi i materialit arkivor tё festivalit “Akordet e Kosovёs”, projekt individual nё tё cilin ka punuar si hulumtuese dhe kuratore. Momentalisht ajo ёshtё e angazhuar nё projektin “Zhurmimi gjurmёve” nё tё cilen fokusohet nё pёrvojat e punёtorёve dhe historinё e shtypshkronjёs Rilindja. Pёrmes punёs dhe studimeve tё saja, ka formёsuar njohuri tё gjerё multidisiplinare dhe ka fituar aftёsi tё thellohet nё relacionet dhe praktikat njerёzore qё kanё tё bёjnё me aspekte tё kulturёs popullore, kujtesёs kolektive, shoqёrisё civile, antropologjisё sё rinisё dhe asaj vizuale. Tringa tenton tё ndёrthurё tё gjitha kёto elemente pёr tё kryer studime holistike dhe tё nevojshme pёr zhvillimin dhe ngritjen e mirёqenies kolektive.