Kontakt: taulant.hoxha@kcsfoundation.org

Taulant Hoxha shërben si Drejtor Ekzekutiv i KCSF-së nga shtatori 2018. Nga shkurti 2007, kur filloi angazhimin në KCSF, ishte angazhuar në shumë programe e nisma të KCSF-së, kryesisht në ato të lidhura me grante, hulumtim dhe avokim.

Taulanti është veprimtar i shoqërisë civile për më shumë se dy dekada, ndërsa fushat kryesore të ekspertizës së tij lidhen me zhvillimin e shoqërisë civile, veçanërisht rreth të drejtës jo-për-përfitim, pjesëmarrjes qytetare në politikë-bërje, bashkëpunimit shoqëri civile – Qeveri, si dhe financimit të shoqërisë civile. Gjithashtu, ka përvojë të konsiderueshme në dizajnimin dhe menaxhimin e programeve për përkrahje dhe financim të shoqërisë civile. Është autor i shumë studimeve që lidhen me shoqërinë civile, si dhe ka udhëhequr shumë nisma për mbrojtjen dhe përparimin e hapësirës qytetare në Kosovë dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë se 10 vite ka shërbyer si Udhëheqës i Bordit të Platformës CiviKos. Aktualisht është Udhëheqës i Bordit të Rrjetit Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN).

Para KCSF-së ka qenë i angazhuar në organizata e nisma të ndryshme qytetare në Kosovë, si dhe në Këshillin e Europës. Ka diplomuar në Shkenca Politike.