Kristof Bender është Zëvendës Kryesues i ESI-së. Ai drejton projekte të ndryshme kërkimore ESI mbi zgjerimin e BE-së dhe për Evropën Juglindore. I shkolluar për sociologji në Vjenë dhe Paris, ai ka punuar në Evropën Juglindore në cilësi të ndryshme që nga viti 1997, duke përfshirë menaxhimin e projekteve të arsimit të lartë në Bosnje për Shërbimin Universitar Botëror, si Atashe për Çështjet Humanitare në Ambasadën Austriake në Beograd, si studiues për Qendra Ndërkombëtare për Zhvillimin e Politikave të Migracionit dhe si konsulent për institucione të ndryshme, duke përfshirë Kancelarinë Federale të  Austrisë, DFID dhe SIDA. Duke qenë pjesë e ekipit të ESI-t që nga fillimi i vitit 2000, Kristof jeton në Bosnje dhe Hercegovinë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi dhe aktualisht ndodhet në Vjenë.