Kontakt: kaltrina.krasniqi@kcsfoundation.org

Kaltrina Krasniqi është në Fondacionin për Shoqërinë Civile të Kosovës (KCSF) që nga viti 2017, dhe aktualisht e ka pozitën e Zyrtares për Grante. Edhe pse e diplomuar në Inxhinieri dhe Telekomunikacion, udhëtimi i saj në botën e shoqërisë civile shpreh njohurinë e saj të thellë të dinamikave të saj dhe angazhimin e përkushtuar për të krijuar një ndikim të rëndësishëm në punën që bën. Në detyrën e saj, ajo mbështet projektet e ndryshme duke ofruar asistencë të përgjithshme në zbatimin e granteve që nga faza aplikimit, mentorimit, monitorimit deri në përfundimin e zbatimit të granteve.