Kontakt: dren.puka@kcsfoundation.org

Dren Puka është Drejtor për Hulumtim dhe Avokim në Fondacionin Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Ai ka mbi 10 vjet përvojë në dizajnim të modeleve empirike dhe teorike të analizës dhe hulumtimit, zhvillimin dhe realizimin e hulumtimeve që synojnë të prodhojnë argumente dhe evidence për krijim të politikave publike përmes pjesëmarrjes qytetare. Duke punuar me shumë organizata dhe duke marrë pjesë në iniciativat kyçe të politikave të lidhura me zhvillimin e shoqërisë civile, puna e Drenit është e fokusuar posaçërisht në krijimin e një mjedisi që synon të theksojë grupet dhe zërat e ndryshëm dhe të margjinalizuar për të formuar një sferë publike refleksive dhe gjithëpërfshirëse. Ai ka përfunduar studimet e tij të magjistraturës në Politika të Edukimit dhe Lidership, me specializim në Metoda të Hulumtimit në Universitetin e Rochesterit.