Albulena Zeneli Jonuzi ka mbi një dekadë përvojë pune, aktualisht është e angazhuar si zyrtare e lartë e prokurimit dhe administratës në KCSF. Fushat e saj kryesore të ekspertizës mbulojnë burimet njerëzore dhe prokurimin. Ajo gjithashtu ka përvojë në planifikim dhe hulumtim. Ajo ka studiuar për administrim biznesi.