Shqipe je stru?njakinja za pitanja rodne ravnopravnosti , feministi?ka aktivistkinja i nezavisna novinarka. Ima osam godina iskustva u sektoru civilnog društva i medijima. Radila je na nekoliko projekata u lokalnim NVO-ima kao istraživa?ica i rukovoditeljka projekata, ta?nije u borbi protiv korupcije, izbornim procesima i ljudskim pravima. Rodna pitanja su glavna ta?ka njenog rada; rodna perspektiva u izbornim i politi?kim procesima, integracija rodova u politike i radna mesta, ženska reproduktivna prava, rodna zastupljenost u medijima, LGBTQ+ i druga srodna pitanja koja pokrivaju politiku roda i seksualnosti. Redovna je saradnica Prishtina Insight, gde piše o politici i društvu iz perspektive roda i ljudskih prava. Njeni ?lanci su tako?e objavljeni i u Kosovo2.0, sbunkeru i Rojtersu. Magistrirala je kulturne studije na Univerzitetskom koledžu Hedmark u Norveškoj, a diplomirala engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Prištini. Bila je stipendista Balkanske stipendije za novinarsku izvrsnost (2017); stipendista K2.0 Programa stipendija za novinarstvo o ljudskim pravima (2019); i u?esnica IVLP-a: Žene liderke – promovisanje mira i bezbednosti od strane Stejt departmenta SAD-a. Pošto je bila uklju?ena u civilnom društvu, profesionalno kao istraživa?ica i trener, kao i individualno kao aktivistkinja, Shqipe ima dobro razumevanje i iskustvo u gra?anskom aktivizmu, izradi politika participacije, izgradnji ?lanstva, rodnoj ravnopravnosti i podršci manjinskim zajednicama i ranjivim grupama. Maternji joj je albanski i odli?no govori i piše na engleskom jeziku.