Kontakt: ema.kelmendi@kcsfoundation.org

Ema Keljmendi diplomirala je pravo na Univerzitetu u Prištini. Radila je kao pratilac suda u okviru USAID projekta za pravosuđe i YIHR-a. Bila je pripravnik OEBS-a i radila kao student/asistent na CARE-ovom projektu „Učešće mladih na Kosovu“. Iskustva koja još poseduje: stažiranje u Osnovnom sudu u Prištini, učešće u programu digitalnog marketinga na Univerzitetu Istanbul Ajdin, kao i učešće na 11. Međunarodnom studentskom simpozijumu o pravu i globalnim pitanjima na Univerzitetu Koč. Takođe, sarađivala je na istraživačkom izveštaju „Disinformacioni narativi za Kosovo“. Učestvovala je i u mnogim drugim aktivnostima i projektima. Trenutno radi kao stažista u KCSF-u.