Ada Shima ima dugogodišnje iskustvo u rukovo?enju velikim, složenim razvojnim projektima koje je finansiralo više donatora u polju reforma politika za zapošljavanje i razvoj veština u Albaniji i na Kosovu. Njeni klju?ni profesionalni interesi su bili povezani sa sistemom socijalne zaštite, uz poseban fokus na programe aktivnog tržišta rada, kao i procese modernizacije javnih usluga za zapošljavanje i informacionih sistema tržišta rada. Ima master iz socijalnih politika i razvoja sa univerziteta London School of Economics and Political Science.