Ligjëron Sociologji në Universitetin e Prishtinës. Ka specializuar në legjitimitetin e autoritetit politik dhe ka studiuar sociologji, filozofi, marrëdhënie ndërkombëtare dhe teori politike në Prishtinë, Londër, Budapest dhe Tetovë. Gëzimi është anëtar i Shoqatës së Studimeve Ndërkombëtare të Evropës Qendrore dhe Lindore (CEEISA) dhe anëtar i ISA (Shoqata Ndërkombëtare e Sociologjisë).
Interesat e tij kryesore kërkimore përfshijnë problemet e sociologjisë politike, politikës dhe pushtetit në shoqëri nga perspektiva ndërdisiplinore, legjitimimi i autoritetit, ideologjia, ndërtimi i shtetit, dinamikat e identitetit kolektiv, aktivizmi politik dhe lëvizjet shoqërore.
Gëzimi ka botuar në disa revista ndërkombëtare dhe lokale dhe ka marrë pjesë në projekte kërkimore për organizata dhe institucione ndërkombëtare dhe lokale të Kosovës. Ai është autor i Legjitimiteti politik në Kosovë: rasti i administratës së përkohshme ndërkombëtare [Political Legitimacy in Kosovo: The Case of International Transitional Administration] (2020), Republika në udhëkryq: Kosova në dekadën e parë të pavarësisë [Republic at the Crossroads: Kosovo in the first decade of its independence] (2017) dhe redaktor i Leximi kritik i Tekstit: hermeneutikë moderne e arsyes islame [Critical Reading of the Text: The Modern Hermeneutics of Islamic Reason] (2019).
Po ashtu është edhe përkthyes i lirë dhe ka përkthyer prozë letrare nga anglishtja në shqip të botuar në Prishtinë, Tiranë dhe Shkup. Gëzimi kontribuon në blogun Sbunker me komente dhe mendime për zhvillimet politike dhe shoqërore dhe në blogjet tematike: “Vita Contemplativa” që paraqet pikëpamje teorike për shoqërinë, politikën dhe kulturën nga tradita e shkencave shoqërore dhe humane, dhe “Ç’ka qenë, e ç’do të bëhet?” ku prezantohet dhe diskutohet mendimi politik dhe kulturor shqiptar.