NAJNOVIJE VESTI: PRVI IZVRŠNI PROGRAM U SARADNJI SA KOLEDŽOM EVROPE -... više
Fondovi za Civilno Društvo

Fondovi za Civilno Društvo

U skladu sa dve njene glavne programske oblasti, KCSF podržava inicijative civilnog društva koje imaju za cilj podršku stalnim demokratskim promenama i doprinos procesu evropskih integracija.

Elektronski informator KCSF-a

više

Najčešče Postavljana Pitanja?

Šta predstavlja IPA - Instrument za predpristupnu pomoć?više