NAJNOVIJE VESTI: KCSF ANNOUNCES ITS SECOND EXECUTIVE PROGRAM IN COOPERATION WITH THE COLLEGE... više
Fondovi za Civilno Društvo

Fondovi za Civilno Društvo

U skladu sa dve njene glavne programske oblasti, KCSF podržava inicijative civilnog društva koje imaju za cilj podršku stalnim demokratskim promenama i doprinos procesu evropskih integracija.

Elektronski informator KCSF-a

više

Najčešče Postavljana Pitanja?

Koji su oblici organizacije OCD-a na Kosovu?više