Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
[email protected]
Evropske integracije

Evropske integracije

U okviru ovog programa, Kosovska Fondacija Civilnog Društva se angažuje u promovisanju poboljšanja znanja o funkcionisanju EU, da se podigne javna svest i da se promoviše dijalog u procesima evropskih integracija. Konkretno, putem ovog programa KCSF se angažuje za ubrzanje procesa evropskih integracija, informisanje i podizanje svesti o procesu, kao i o nadgledanju primene ključnih dokumenanta koji se bave sa odnosima između Kosova i EU.

Elektronski informator KCSF-a

više

Najčešče Postavljana Pitanja?

Šta podrazumevamo pod učešćem građana u donošenju odluka?više