NAJNOVIJE VESTI: KCSF podržava 7 projekata uz finansiranje od strane Vlade Luksemburga više
KOSOVSKA FONDACIJA ZA CIVILNO DRUŠTVO

POZIV ZA PONUDU - Eksterna evaluacija projekta koji finansira Evropska Unija pod naslovom: "Šema grantova za inicijative zastupanja organizacija sa osnovom u zajednici"

Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) je nezavisna, neprofitna organizacija koja se fokusira na podršku lokalnih građanskih inicijativa, što vodi ka snažnom pokretu civilnog društva koji će promovisati demokratsku kulturu i odgovoriti na socio-ekonomske potrebe Kosova, sa jakim fokusom na podršku i doprinosu procesu evropskih integracija.

Putem ovog otvorenog poziva za podnošenje ponuda, KCSF ima za cilj da identifikuje kompaniju ili nevladinu organizaciju kako bi sprovela eksternu evaluacije projekta "Šema sub grantova za inicijative zastupanja organizacija sa osnovom u zajednici na Kosovu". Potrebne usluge za ovu aktivnost su navedene u dolenavoj opisnoj oblasti (ToR), dok druge važne informacije mogu se pronaći u Obaveštenju o nabavci.

Zadnji rok za prijavu je 12. mart 2018, 16:00 časova.


 

Upisi se u KCSF

Budite informisani o najnovijim dešavanjima putem upisivanja u KCSF bazu podataka Upisi

Elektronski informator KCSF-a

više

Najčešče Postavljana Pitanja?

Kako je civilno društvo uključeno u programe IPA i EIDHR?više