NAJNOVIJE VESTI: KCSF ANNOUNCES ITS SECOND EXECUTIVE PROGRAM IN COOPERATION WITH THE COLLEGE... više
KOSOVSKA FONDACIJA ZA CIVILNO DRUŠTVO

Poziv za dostavu predloga projekata - Doprinos implementaciji SSP

 

Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) ima zadovoljstvo da vas obavesti da je poziv za dostavljanje projektnih predloga za doprinos civilnog društva za implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) otvoren.


U okviru ovog poziva ciljamo da podržimo angažman i doprinos organizacija civilnog društva u implementaciji kratkoročnih prioriteta iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i merama navedenih u Agendi za evropske reforme (ERA) na Kosovu.


Primena SSP-a je sveobuhvatan reformski proces za kosovske institucije i kosovsko društvo.  Proces koji proizlazi iz sporazuma koji je potpisan između Kosova i EU imalo bi koristi uključivanje civilno društvo, bilo kroz povećanu potražnju za dobro upravljanje, istraživanje i analize, izgradnju kapaciteta ili bolju komunikaciju.

 

Sve dodatne informacije u vezi sa pozivom za predloge, uključujući i uputstva i obrazce za aplikaciju zajedno sa svim dodacima se mogu naći na dole.


Za sve zainteresovane organizacije Informativna sesija u vezi sa ovim pozivom će biti organizovana 10 Novembra 2017 u 11:00 časova, u kancelarijama KCSF na adresi Fazli Greiçevci broj 55, Priština.  

 

Sve dodatne informacije u vezi sa pozivom za predloge, uključujući i uputstva i obrazce za aplikaciju zajedno sa svim dodacima se mogu naći na dole. Popunjene aplikacije treba poslati najkasnije do 20 Novembar 2017 godine putem e-maila na kcsfsida@kcsfoundation.org.


Bilo koje pitanje koje možete imati o pripremi aplikacije ili podnošenju same aplikacije možete poslati putem emajla kcsfsida@kcsfoundation.org.

 
 

Upisi se u KCSF

Budite informisani o najnovijim dešavanjima putem upisivanja u KCSF bazu podataka Upisi

Elektronski informator KCSF-a

više

Najčešče Postavljana Pitanja?

Da li treba da se registruje kao NVO pre nego što se podnese zahtev za sredstva?više