NAJNOVIJE VESTI: KCSF podržava 7 projekata uz finansiranje od strane Vlade Luksemburga više
KOSOVSKA FONDACIJA ZA CIVILNO DRUŠTVO

DSP - POZIV ZA APLICIRANJE ZA INSTITUCIONALNE GRANTOVE

 

Švajcarska kancelaria za saradnju na Kosovu (SCO-K), Ministarstvo Inostranih Poslova Danske (DANIDA) i Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) imaju zadovoljstvo da vas obaveste da je apliciranje za institucionalne grantove ponovo otvoren. Ovo će biti poslednji poziv za institucionalne grantove u okviru DSP šeme.

Opšti cilj DSP-a je podrška razvoju jednog demokratskog društva na Kosovu. Dok je cilj DSP-a postizanje vidljivih i održivih promena, koje daju doprinos razvoju demokratskog društva na Kosovu. 

Tokom 2014 – 2018.godine, osim podrške za projekte imaju uticaj na društvo , DSP će pružiti i institucionalnu podršku za organizacije koje sistematski prate i podsticaju ove promene.. Do sada DSP je podržao ukupno 18 organizacija sa institucionalnim grantovima, koji svojim radom i zalaganjem doprinosu demokratskom razvoju zemlje. Odinstitucionalnih grantova očekuje se da će putem osnaživanja organizacija civilnog društva iste povećati zahteve naspram institucijama i da će preuzeti aktivnu ulogu u traženju usluga visokog kvaliteta, dobre vladavine i integraciji manjina. 

Institucionalni grantovi omogućavaju organizacijama civilnog društva da se pridržavaju svojih agendi i da ulože znatno vreme u poljima od posebne važnosti. Finansijska podrška za institucionalni razvoj je predviđena za podršku organizacijama koje su ili imaju potencijal da postanu predstavnici promena u polju građanskog učesništva, dobre vladavine, transparencije, međuetničkih odnosa i jednakosti polova. Institucionalni grantovi takođe omogućavaju da partneri DSP-a izgrade unutrašnje organizacione i tematske kapacitete. Institucionalni grantovi omogućavaju organizacijama da se fokusiraju na svoje strategije i paralelno sa jačanjem unutrašnjih organizacionih kapaciteta da budu glas građana u oblastima koje oni pokrivaju.  Institucionalni grantovi omogućavaju organizacijama da se bavi dosledno identifikovanim problema  kad god se pojave bez potrebe da ih tačno planiraju kao u slučaju kod grantova za projekat. Organizacije će sefinansirati za 12-14 meseci.

 

Zainteresovani NVO-i trebaju popuniti obrazac za aplikaciju za institucionalne grantove zajedno sa svim dodatcima. Popunjene aplikacije trebaju se dostaviti u kancelarijama KCSF-a najkasnije  do 16:00 časova datuma 29 Jun, 2017.

Sve dodatne informacije o DSP projektu, uključujući uputstva za apliciranje i obrazce za apliciranje možete naći preko linka www.kcsfoundation.org/dsp.

Bilo kakvo pitanje u vezi sa pripremom aplikacija ili sa detaljima aplikacije za grantove se može poslati na e‐mejl dsp@kcsfoundation.org.

Upisi se u KCSF

Budite informisani o najnovijim dešavanjima putem upisivanja u KCSF bazu podataka Upisi

Elektronski informator KCSF-a

više

Najčešče Postavljana Pitanja?

Šta predstavlja Izveštaj o napretku Evropske Komisije i koji je doprinos civilnog društva u izradi izveštaja Evropske Komisije o napretku za Kosovo?više