NAJNOVIJE VESTI: KCSF ANNOUNCES ITS SECOND EXECUTIVE PROGRAM IN COOPERATION WITH THE COLLEGE... više
KOSOVSKA FONDACIJA ZA CIVILNO DRUŠTVO

KCSF centra

Centar ima za cilj da stvori prostor koji će biti u direktnoj funkciji daljeg razvoja sektora civilnog društva kroz promociju i podršku organizacije i dobrog upravljanja OCD-a , prikupljanje, strukturiranje i širenje informacija o najnovijim dostignućima sektora civilnog društva, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i podizanje nivoa saradnje između OCD, javnih vlasti i donatora.
 
Glavne oblasti koje pokriva Centar
Na osnovu iskustva Kosovske fondacije civilnog društva u razvoju sektora civilnog društva i procesa evropskih integracija, glavne oblasti koje će biti pokrivene od strane Centra Kosovske Fondacije  civilnog društva su:

Zakonodavstvo o civilnom društvu

 • Osnovni principi prava, ne-za-profit,  
 • Razumevanje i primena Zakona o slobodi udruživanja u NVO;
 • Koncept statusa za javnu korist i implementacija na Kosovu;
 • Osnovni okvir za delatnost OCD.

Organizovanje i unutrašnje upravljanje OCD
 • Osnovni principi internog dobrog upravljanja;
 • Organi i strukture donošenja odluka, upravljanje i njihovo funkcionisanje;
 • Interni dokumenti OCD (Statut pravilnici o radu, itd)
 • Sistemi i strategije transparentnosti i odgovornosti.

Učešće građana u donošenju odluka
 • Osnovni principi učešća građana u donošenju odluka;
 • Uloga civilnog društva u izradi i sprovođenju politike;
 • Nivoi I načini  učešća u donošenju odluka;
 • Pravni okvir za učešće građana na Kosovu;
 • Načini i tehnike procesa javnih konsultacija;
 • Nivoi i strukture saradnje javnih vlasti - civilnog društva.

Učešće civilnog društva u procesu evropskih integracija
 • Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija;  
 • Mehanizami i strukture EU - civilnog društva,  
 • Mehanizmi I strukture lokalne institucije i civilno društvo;
 • Učešće u izradi, implementaciji i monitoringu ključnih dokumenata EU - Kosovo.

EU fondovi za civilno društvo
 • Kapacitet za prikupljanje sredstava za OCD;
 • Oblici i načini podrške organizacijama civilnog društva;
 • Konsultacije i programiranje tehničke pomoći;
 • Koordinacije donatora i oblasti podrške.

Upisi se u KCSF

Budite informisani o najnovijim dešavanjima putem upisivanja u KCSF bazu podataka Upisi

Elektronski informator KCSF-a

više

Najčešče Postavljana Pitanja?

Koji su glavni nivoi učešća građana?više