08 Septembar 2017 POZIV ZA PRIJAVU: TRENINZI/OBUKA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
[email protected]