Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

Oxford University

Fondacionet për shoqëri të hapur dhe Universiteti i Oksfordit ofrojnë bursat që janë të dedikuara për kurset e selektuara njëvjeçare master brenda Departamentit të Shkencave Sociale dhe Humane të Universitetit të Oksfordit. Secila bursë ofron pagesë për shkollim njëvjeçar dhe mbulon tarifat e kolegjit në Universitetin e Oksfordit, bursë për mbulimin e shpenzimeve të jetesës (vetëm për një person), dhe biletë kthyese me aeroplan nga vendi i studimeve për në vendin amë. Me përfundimin e bursës, studiuesit do të kthehen në vendet e tyre. Aplikantët duhet të kenë kualifikime të shkëlqyera akademike dhe të zotërojnë rrjedhshëm gjuhën angleze.

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Cili është roli i Këshillit Kombëtar për Integrim Europian?më shumë